................................................................................................................................................................................................................................................................
 

Info SMS

Setiap aduan, semakan dan pesanan SMS hendaklah dihantar terus ke 012-6180082. Setiap SMS akan dikenakan caj oleh pihak pengendali telekomunikasi mengikut pelan langganan anda.

Berdasarkan katakunci yang diterima bersama setiap mesej, SWMResponz akan mengeluarkan respons yang khusus sebagai makluman kepada anda. Respons berbentuk SMS ini dijana secara automatik dan terus dimajukan kepada peranti mobil anda sebaik sahaja kandungan SMS dianalisa.

Bil Format Mesej Contoh Respons SMS yg dikeluarkan

1

ADUAN <aduan anda>Mesej berdasarkan katakunci di atas akan dimajukan kepada Penyelaras Aduan SWMResponz untuk tujuan penilaian dan pengesahan sebelum diedarkan kepada Pelaksana SWMResponz

T´kasih, Pihak SWM akan menilai semua aduan sebelum menerimanya. Utk semakan status, hantar mesej SEMAK <no_rujukan_sms> dan SMS ke 0126180082


*** <no_rujukan_sms> akan digantikan dengan nombor rujukan sebenar, sebagai contoh: 110098

 


2


SEMAK <no_rujukan_sms>


Semakan status perlaksanaan aduan SMS berdasarkan <no_rujukan_sms> yang diterbitkan oleh SWMResponz, sebagai contoh 110011

SWMResponz:: <no_rujukan_sms>

T'kasih di atas keperihatinan anda. Status terkini bagi aduan di atas ialah [status_semasa].

*** [status_semasa] digantikan dengan salah satu dari status berikut,

  • DITERIMA
  • DALAM SIASATAN
  • DALAM TINDAKAN
  • TELAH DISELESAIKAN
  • TELAH DITUTUP
  • TELAH DIBATALKAN

ATAU (sekiranya ada ralat)

  • SWMResponz <no_rujukan_sms>:

  • Harap maaf aduan di atas tiada di dalam senarai kami.

  • SWMResponz <no_rujukan_sms>:

  • Harap maaf status terkini bagi aduan di atas adalah TIDAK DIKETAHUI.